Zbor Libertas nastupio je 7. veljače na koncertu nazvanom „Sveti Vlaho i Dubrovnik u riječi i glazbi dubrovačkih autora“. Koncert je održan u crkvi Male Braće, a uz zbor Libertas i Dubrovački simfonijski orkestar sudjelovali su Katedralni zbor, klapa Kaše i narator Sebastijan Vukosavić. Izvedbama su ravnali Viktor Lenert, Petra Potrebica i Slobodan Begić. Izvedena su djela R. Degl’Ivellia, F. Lederera, K. Magdića, N. Ćorak, Đ. Jusića, V. Dragojevića, A. Chlondowskog, J. Kuničića i K. Kolba. Sebastijan Vukosavić govorio je stihove Luka Paljetka i Davora Mojaša.