Zbor Libertas je konačno dobio dopuštenje nadležnih službi za početak rada, a u skladu s povoljnom epidemiološkom situacijom. Probe započinju 28. ožujka. Planirano je obnoviti repertoar i početi s nastupima tijekom svibnja i lipnja.