Zbor je i ove godine pjevao na koncertu Dubrovnik i Sveti Vlaho u riječi i glazbi dubrovačkih autora. Pred publikom koja je 1. veljače Crkvu Male Braće ispunila do posljednjeg mjesta bili su i Dubrovački simfonijski orkestar, solistice Paulina Đapo i Đive Franetović Kušelj, klapa Ragusavecchia i Sebastian Vukosavić. Izvedbama su ravnali Slobodan Begić i Viktor Lenert.

sv Vlaho