Zbor je ove godine sudjelovao u proslavi sv. Marije Magdalene u Mandaljeni, Župa Dubrovačka. Pjevali su tijekom svete mise, nakon koje su održali kratak koncert.

mandaljena