Zbor Libertas održao je koncert u u Crkvi sv. Jeronima u Slanome 24. lipnja, u organizaciji Turističke zajednice Općine Dubrovačko primorje. Na programu su većinom bile skladbe sakralnog sadržaja, te neke tradicionalne i one novijeg datuma.