Zbor je 16. travnja održao Uskrsni koncert u Crkvi sv. Nikole u Cavtatu. Publika, istina, nije bila brojna, ali na kraju koncerta je srčano pozdravila zbor aplauzom i pozitivnim komentarima.