Zbor Libertas nastupio je, uz Dubrovački simfonijski orkestar, klape Atlant i Cavtajke te Župni zbor Sv. Nikole, na Božićnom koncertu održanom 29. prosinca u Crkvi sv. Nikole u Čilipima.

Cilipi